In samenwerking met Reflect Academy verzorgde ik traningen, cursussen, en coaching voor docenten in het hoger onderwijs. Dit is vaak op het gebied van onderwijsontwerp, didactiek, inclusie en diversiteit, curriculumontwerp, etc.