Goede gesprekken zijn ...  

... reflectief

Door verschillen in groepen te exploreren, worden mensen geconfronteerd met andere denkwijzen dan alleen de status quo én wordt soms helder welk scala aan oplossingen bestaat om jouw organisatie verder te brengen. Dat begint bij het verkennen van de ideeën, ervaringen, meningen van alle groepsleden. Ik ben een expert in het stimuleren van reflectie. Het exploreren van elkaars gedachten en ervaringen kan - onder kundige begeleiding -  zorgen voor nieuwe inzichten, voor wederzijds begrip en voor waardevolle ideeën. Door deze reflectie haal je het meeste uit je bijeenkomst en kan het écht een positieve impuls zijn voor je organisatie. 

... inclusief

Een groepsgesprek is pas geslaagd als er meerdere mensen spreken, en er naar elkaar geluisterd wordt. Dat houdt in dat iedereen betrokken wordt, óók de mensen die normaal níet gehoord worden. Veiligheid en een slim gespreksontwerp met effectieve werkvormen zijn daarvoor onontbeerlijk. Een goede gespreksleider start daarom met het creëren van een veilige en warme sfeer en het helder uitleggen wat we gaan doen. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt en weet waar hij/zij aan toe is. Hier horen ook regels en grenzen bij, die serieus genomen moeten worden maar toch op lichte manier besproken kunnen worden.   

... creatief

Er moet dus interactie plaatsvinden om het meest uit je bijeenkomst te halen. Humor en creativiteit zorgen voor lichtheid, waardoor gesprekken soms opeens gaan stromen waar ze eerst vast zaten. Door de normale gang van zaken wat op te schudden met out of the box werkwijzen, komt een groep vaak tot een gesprek met diepgang of verrassende inzichten. Hierbij kan een gespreksleider een arsenaal aan hulpmiddelen inzetten: post-its, tekeningen, acteurs, muziek, fysieke oefeningen - er is altijd wel iets te vinden dat bij jouw gespreksdoel past. De juiste werkvormen zorgen voor energie en flow in een groepsgesprek. Resultaat: de tijd vliegt voorbij, er wordt gelachen, mensen verlaten de zaal met energie. Over deze bijeenkomst wordt vanavond aan de keukentafel gesproken!

Kortom:

De kracht én de lol van een groepsgesprek zit hem in het nieuwsgierig en humorvol exploreren van verschillende perspectieven.

Ik kan je helpen bij het voeren van reflectieve, inclusieve en creatieve gesprekken op het werk.